แหล่งท่องเที่ยว 

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ

อาคารสัญลักษณ

ถ้ำผากาน (ผาขรรค์)

โป่งน้ำร้อน

ถ้ำผากาน (ผาขรรค์)