องค์ความรู้เรื่องถั่วลิสง
องค์ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้แรงงานไส้เดือน
องค์ความรู้การกำจัดแมลงและป้องกันเชื้อราในพืชผักสวนครัว
องค์ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
องค์ความรู้เรื่องปลูกผักกาดฮ่องเต้ขนาดเล็ก

แผ่นพับตัวอย่างดิน
แผ่นพับไตรโคเดอร์มา
แผ่นพับบิวเวอร์เรีย
แผ่นพับสมุนไพรควบคุมพืช
แผ่นถั่วลิสงเอกดนัย